Odabrana tema: Općenito o prehrani
1 2 > >>

Smjernice za prehranu i suplementaciju onkoloških bolesnika u doba korone

Uloga prehrane u terapiji malignih bolesti, posebno u vrijeme pandemije, je potporna – može nam pomoći kod tegoba izazvanih samom malignom bolešću, ali i tegoba koje izaziva onkološka terapija.

Pročitaj više

Prehrana je moćno oružje u našim rukama

Pravilna i uravnotežena prehrana jedan je od osnovnih preduvjeta za uredno funkcioniranje našeg organizma.

Pročitaj više

Važnost prehrane kod malignih bolesti

Pri susretu s dijagnozom maligne bolesti, koja je gotovo uvijek prekretnica u životu pojedinca i njegove obitelji, često se zapostavlja pitanje prehrane.

Pročitaj više

Kako tjelesna masa utječe na ishod liječenja malignih bolesti?

Poznato je da tjelesna masa u onkoloških bolesnika utječe na ishod liječenja.

Pročitaj više

Nutritivni status kao alat za procjenu malnutricije

Nutritivni status pojedinca definiran je nizom povezanih čimbenika, a utvrđuje se sintezom informacija prikupljenih različitim metodama.

Pročitaj više
1 2 > >>

Glavni izbornik