Odabrana tema: Sve teme
<< < 3 4 5 ... 17 > >>

Nutritivni status kao alat za procjenu malnutricije

Nutritivni status pojedinca definiran je nizom povezanih čimbenika, a utvrđuje se sintezom informacija prikupljenih različitim metodama.

Pročitaj više

Dobar nutritivni status onkološkog bolesnika poboljšava ishod liječenja

Nutritivni status kao skup informacija o uhranjenosti bolesnika važan je čimbenik u kliničkoj onkologiji.

Pročitaj više

Što je tumorska kaheksija?

Pojam tumorske kaheksije opisuje se kao gubitak tjelesne mase kod onkoloških bolesnika koji se ne može nadoknaditi uobičajenom prehranom. Uz tumorsku kaheksiju često se veže termin anoreksija, odnosno smanjeni unos hrane (gladovanje) te se katkad rabi i naziv „tumorska anoreksija-kaheksija“. Brojni su uzroci gladovanja – od psiholoških, kao što su stres i strah od dijagnoze maligne bolesti, pa sve do posljedica specifičnog onkološkog liječenja. No i sama tumorska kaheksija slabljenjem organizma može utjecati na pojavu anoreksije.

Pročitaj više

Koja je razlika između sarkopenije i tumorske kaheksije?

Sarkopenija i tumorska kaheksija pojmovi su koji se katkad pogrešno rabe kao sinonimi. Naime, znakovi i simptomi obaju poremećaja slični su, dok su uzroci njihova nastanka posve različiti. Međutim, često su sarkopenija i tumorska kaheksija isprepletene pojave. Osoba s tumorskom kaheksijom često boluje i od sarkopenije, dok nije nužno da osoba koja boluje od sarkopenije istodobno boluje od (tumorske) kaheksije.

Pročitaj više

Povećanje tjelesne mase kod onkoloških bolesnika može biti poželjno, ali katkad i nepoželjno

Tjelesna masa jedan je od varijabilnih čimbenika koji može pridonijeti boljem preživljenju i boljem podnošenju terapije kod onkoloških bolesnika ako se njezina vrijednost kreće u idealnom rasponu. Isto tako, dokazano je da povećana tjelesna masa povišava rizik od malignih, ali i od drugih kroničnih bolesti kao što su bolesti kardiovaskularnog sustava ili šećerna bolest.

Pročitaj više
<< < 3 4 5 ... 17 > >>

Glavni izbornik