Glavni izbornik

12.03.2019.

Što je dekubitus?

Dekubitus je područje lokaliziranog oštećenja kože i/ili potkožnog tkiva nastalo kao rezultat nekontroliranog pritiska sile tlaka ili trenja, odnosno njihovom kombinacijom, obično iznad prominencije kosti. Dekubitus se može pojaviti u svakoj dobnoj skupini, od dojenačke dobi do starosti, ali je ipak češći kod starijih i teških bolesnika. Vrijeme nastanka dekubitusa zbog nekontroliranog pritiska obično je između 2 – 12 sati.

Dekubitus je ozbiljan medicinski problem

Dekubitus, tlačni vrijed ili ulkus, ne prati predviđeni tijek normalnog cijeljenja rane, nego ono može trajati mjesecima, pa i godinama.1 Zbog starenja populacije i brojnih komorbiditeta/kroničnih bolesti većini rana prijeti rizik da postanu kronične, što zasigurno opterećuje zdravstveni sustav te pogoršava kvalitetu života bolesnika, ali i njegove obitelji.

Dekubitus je vrlo ozbiljan medicinski problem, osobito kod gerijatrijskih bolesnika koji žive u svojem domu, domovima za starije i nemoćne ili su smješteni u bolnicama. Njegova je pojava usko vezana s povišenim stopama morbiditeta i mortaliteta. Liječenje dekubitusa i zbrinjavanje kroničnih rana moraju se bazirati na terapijskomu holističkom pristupu, koji osigurava mjere što dovode do komfora bolesnika i očuvanja njegova digniteta, pravilnog liječenja i kupiranja boli te poboljšanja kvalitete života uvjetovane zdravljem.2 Cijeljenje rana kompleksna je procedura koja uključuje niz biokemijskih i staničnih zbivanja.

Čimbenici rizika od razvoja dekubitusa jesu:

 1. opće loše stanje i slabost
 2. paraliza
 3. ozljede ili bolesti koje nalažu mirovanje
 4. oporavak nakon kirurških zahvata
 5. sedacija
 6. poremećaj stanja svijesti
 7. dob
 8. nemogućnost osjeta boli i nelagode
 9. gubitak tjelesne težine
 10. slabe hidracija i nutricija
 11. urinarna i fekalna inkontinencija
 12. prekomjerna vlažnost ili suhoća kože
 13. poremećaj cirkulacije
 14. lože životne navike – pušenje, pretilost, nedostatak fizičke aktivnosti.

Najčešći stresori u osoba s dekubitusom i kroničnom ranom općenito jesu:

 1. planirani tretman koji zna biti vrlo dugotrajan i spor
 2. bol i ostali simptomi povezani s dekubitusom
 3. mobilnost i samostalnost (samozbrinjavanje, spavanje itd.)
 4. emocionalno i psihološko stanje (depresivnost, anksioznost itd.)
 5. financije i potencijalni troškovi liječenja i života
 6. ostvarivanje socijalnih kontakata (promijenjena slika o sebi (engl. body image), samopouzdanje itd.).2

Lokalizacija dekubitusa:

 1. sakrum – 46%
 2. glutealna i ishijalna regija – 26%
 3. donji ekstremiteti – 15% (maleolarna, patelarna, peta, pretibijalna)
 4. ostale lokalizacije – 15% (nos, okcipitalno, brada, leđa, prsni koš, podlaktica, laktovi).

Identifikacija dekubitusa

Uzrok nastanka dekubitusa mora biti potpuno jasan kako bismo mogli osigurati najprikladniju skrb i najučinkovitije liječenje. Potrebno je dobro pregledati kožu, utvrditi stadij/stupanj oštećenja kože, tkiva, mišića. Valja pažljivo uzeti anamnezu i pregledati svu postojeću dokumentaciju. Nakon toga donosi se mišljenje o tretmanu i djelovanju.

U tim za skrb i liječenje dekubitusa uključeni su: liječnik obiteljske medicine, vaskularni kirurg, plastično-rekonstruktivni kirurg, dermatolog, mikrobiolog, klinički farmakolog, psiholog, nutricionist, medicinska sestra, fizioterapeut i fizijatar, patronaža, zdravstvena njega u kući i obitelj. Važno je fotografirati dekubitus ili kroničnu ranu pri prvom posjetu i zatim pri svakom previjanju i tretiranju kako bismo lakše pratili napredak. Fotografija rane (slika rane) smatra se u novije vrijeme dijagnostičkim alatom poput RDG-a ili slike magnetske rezonancije.3

Uzroci nastanka dekubitusa

Vanjski uzroci nastanka dekubitusa jesu stalni ili ponavljani pritisak, trenje i razvlačenje (povlačenje, smicanje – nepravilna upotreba tehnika prijenosa ili pomagala). Potrebno je obratiti pozornost na vlažnost i temperaturu između podloge i kože bolesnika jer se mehanička svojstva kože mijenjaju s promjenama temperature i vlažnosti te se rizik od pojave dekubitusa povišava.

Unutarnji uzroci jesu nepokretnost, pothranjenost, inkontinencija, poremećaj svijesti, visoka životna dob i razne bolesti (loša cirkulacija, kardiovaskularne bolesti, česte infekcije, neurološke bolesti, terminalna faza bolesti, neka akutna stanja ili bolest s posljedično općim lošim stanjem).

Literatura

 1. Woo K, Ayello EA, Sibbald RG. The edge effect: current therapeutic options to advance the wound edfe. Adv Skin Wound Care 2007;20(2):99–117.
 2. Baranoski S, Ayello EA (ur.). Wound care essentials: practice principles. 4. izd. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2015.
 3. Wound, Ostomy and Continence Nurses Society (WOCN). Professional Practice Series. Photography in Wound Documentation: Fact Sheet. Dostupno na:http://www.wocn.org/news/93506/Photography -in-Wound-Documentation_Fact_Sheet.htm. Pristupljeno: 24. 10. 2018.

 

 

Ako želite, možete prijeći na sljedeću kategoriju članaka ili pomoću kalkulatora provjeriti jeste li u riziku od pothranjenosti.