Glavni izbornik

Odabrana tema: Enteralna prehrana
1 2 > >>

Činjenice o sastavu enteralnih pripravaka koje niste znali

Postoji nekoliko različitih prehrambenih strategija u rješavanju problema malnutricije ili pothranjenosti, a uključuju promjenu teksture i obogaćivanje hrane, povećanje broja obroka i unos enteralnih pripravaka

Pročitaj više

Što je enteralna prehrana?

Enteralna je prehrana primjena posebno formuliranih pripravaka u tekućem obliku za hranjenje bolesnika peroralno (kroz usta) ili s pomoću različitih sondi ili stoma

Pročitaj više

Vrste enteralnih pripravaka

Sastav enteralnih pripravaka nutricionistički je usklađen s potrebama bolesnika. Pripravci za prehranu bolesnika posebno su kategorizirana hrana koju nazivamo „hrana za posebne medicinske potrebe“.

Pročitaj više

Kada i kako se primjenjuje enteralna prehrana?

Da bi primjena enteralne prehrane bila moguća, probavni sustav bolesnika mora biti u funkciji i treba imati barem 100 cm tankog crijeva. Enteralna prehrana prikladna je ne samo za pothranjene bolesnike nego i za sve one bolesnike koji nemaju prikladan nutritivni unos pa su stoga izloženi malnutriciji.

Pročitaj više

Kako doći do enteralne prehrane?

Enteralni pripravak izdaje se na liječnički recept prema preporuci bolničkog liječnika specijalista koji propisuje dnevnu dozu i vrstu pripravka.

Pročitaj više
1 2 > >>